Coming soon

BASIC

X

Grupna edukacija od početka do prakse za frizere i početnike, koji bih hteli da rade tretmane

10:00-12:30

 • Teorijski deo
 • Struktura kose
 • Vezice u kosi
 • Vrste oštećenja kose
 • Dijagnostika i određivanje stepena oštećenja kose
 • Izbor preparata i procedura za svaku vrstu kose
 • Kontraindikacije za procedure
 • Dezinfekcija
 • Alati — početni set
  Kako kombinovati procedure sa bojenjem, bazalnim volumenom, ekstenzijama za kosu

13:00-19:30

 • Praktični deo: Razrada procedura na 4 modela pod kontrolom experta
 • Pravilno pranje i sušenje koseIzbor temperature
 • Dijagnostika kose i izbor procedure Postavljanje ruku za svakog učenika
 • Demonstracija rada sa preparatima